EnSon7Haber - Son Dakika Haberler

Sözleşmelilere Kadro Verilsin, YHS Kaldırılsın

3600 Ek göstergenin torba yasa da yer almadan Meclis’e getirilmesini doğru bulmadıklarını ve verilen sözün tutulmasını istediklerini belirten Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, yazılı basın açıklaması yaparak, “Kamu çalışanlarının hakkını veri

Kategori: Gündem - Tarih: 18 Şubat 2019 22:23

Sözleşmelilere Kadro Verilsin, YHS Kaldırılsın

Necip Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

3600 Ek Gösterge Tüm Memurlara Verilmelidir.

“657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii olarak çalışan memurlar 3600 ek göstergeye şartlandı. Ancak ek göstergenin kapsayacağı kadroların açıklanmasıyla çalışanların moral ve motivasyonu bozuldu. Zira sağlık teşkilatlarında aynı birimde çalışan çeşitli kadrolar bulunmaktadır. Bu kadrolardan sadece Hemşirelerin 3600 ek gösterge ile onurlandırılıp diğerlerinin hizmete kattıkları değerlerin göz ardı edilmesi ayrımcılığa neden olur. Böyle bir düzenlemenin yaratacağı mağduriyet hizmetin tıkanmasına neden olacaktır. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının şevkini kıracak böyle bir düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir. Böyle bir düzenlemenin ciddi sakıncaları var. Adaletsizliğe yol açacağından kabul edilmesi mümkün değildir. Hakkaniyete ve eşitlik ilkesine aykırı, vicdani duyguları zedeleyecek bu düzenleme şimdiden huzursuzluklara neden oldu. Düzenleme hayata geçerse hizmetin aksamasına neden olacaktır. Bu nedenle 3600 ek gösterge tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kaldırılmalıdır

Yardımcı Hizmetler Sınıfının görev tanımlaması neredeyse yarım asrı geçti. Pek çok maddesi değişen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda YHS’nın günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi göz ardı edilmiştir. Bu nedenle YHS’da çalışan kamu görevlilerinin memur kadrosuna alınmaları kaçınılmazdır. Buna gerekçe olarak şunları söylemek mümkün: Daha önce taşeron firmalar eliyle yürütülen temizlik hizmetleri, özel statüyle devlet bünyesine alınan taşeron elemanları tarafından yürütülmektedir. YHS statüsünde çalışan kadrolu personel ise, idare de memur eksikliğini tamamlayıcı ve idari odalar da evrak getir götür işlerine bakan odacı konumunda çalışmakta, çoğunluğu ise, VHKİ’nin yaptığı görevleri yapmaktadır. YHS dâhil personel içerisinde lise, yüksekokul ve üniversite mezunu olanlar var. Çeşitli tarihlerde yapmış olduğumuz açıklamalar da YHS’nın kaldırılmasını talep etmiştik. YHS’na dahil personel içinde lise ve üstü eğitim almış olanların sınavsız olarak memur kadrolarına geçirilmelerinin uygun olacağını düşünüyoruz. 

4/B, DSS ve 4924 Sayılı Kanun Çalışanlarına Kadro Verilmelidir.

Ülkemiz de halen farklı statü de istihdam edilen çalışanlar var. 4/A, 4/B, DSS ve 4924 Sayılı Kanunlara tabii olarak çalışanlar arasında hem iş güvenliği ve sağlığı, hem iş güvencesi, hem özlük hakları vs. birbirinden farklıdır. Bu farklılık, çevrelerinde bu çalışanları incitmektedir. Gelecek endişesi bu çalışanlar da ruhsal bozukluğa neden olmaktadır. Bu nedenle 4/B, DSS ve 4924 Sayılı Kanunlara tabii olarak çalışanların iş güvencesine kavuşturulmaları gerekir. Bunun için kadroya geçirilmeleri kaçınılmaz olacaktır. 

Sözleşmeli Çalışanların Aile Bütünlüğü Dikkate Alınmalıdır.

Sözleşmeli çalışanların aile bütünlüğünü korumak zorunludur. Bu husus Anayasa ile güvence altına alınmış ciddi bir konudur. Bugün itibariyle sözleşmeli çalışanların mağduriyetleri dikkate alınmalı ve öncelikle aile bütünlüğüne zarar veren mevcut durumun ortadan kaldırılması gerekir. Sözleşmelilere kadro verilmesi gündem dışına çıkarılmamalı ve bir an önce kadroya geçirilmelidirler.”

Yorumlar (0)
Diğer Gündem haber haberleri
ENSON7HABER
ÇOK OKUNAN 7HABER